Hankkeet

Käynnissä olevat hankkeet:


1. EURA 2021/503680/09 02 01 01/2023/POPELY

Työstökoneen hankinta NC TYÖSTÖKESKUS
Tavoite: Kilpailukyvyn parantaminen ja kasvu
Aikataulu: 2023 loppuun mennessä.